logo Ajuntament de Reus

Sol·licitud de document

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Dades del document
Dades del/de la sol·licitant

Aquestes dades formaran part del fitxer propietat de l’Ajuntament de Reus, denominat usuaris serveis municipals. Tanmateix l’informem que en compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament de Reus, plaça del Mercadal, 1.-43201.- Reus.