Ajuntament de Reus

Accés a internet

Com donar-se d'alta?

A qualsevol dels taulells de les Biblioteques Municipals de Reus. Només cal que us doneu d'alta una vegada.

Què necessito per donar-me d'alta?

El carnet de qualsevol de les Biblioteques Públiques de Catalunya i el DNI.

Com fer una reserva anticipada?

Per assegurar-vos la disponibilitat del servei us recomanem fer una reserva anticipada de l'ordinador. Amb un màxim de 8 dies d'antelació podeu reservar el vostre ordinador. Podeu fer la reserva des de la vostra sessió, des de la pàgina web de les biblioteques de Reus, o des dels terminals de catàleg de les biblioteques.

Quantes hores puc reservar?

Un màxim de 15 sessions al mes sigui quina sigui la durada de la sessió. Teniu ordinadors reservables d'una hora i ordinadors no reservables de mitja hora.

Quan disposaré de l'ordinador reservat?

A l'hora que s'havia reservat l'ordinador i fins a 10 minuts després de l'hora reservada. Passat aquest temps, l'ordinador quedarà lliure per altres usuaris.

Altres tipus de sessió

Reserva automàtica: si l'ordinador està lliure, es pot utilitzar fins l'hora en punt. Cal que us identifiqueu i us descomptarà 1 sessió del vostre còmput mensual.

Sessió ràpida: l'ordinador número 6 de la sala general de la Biblioteca Xavier Amorós es pot usar 15 minuts, sense descompte del còmput mensual.

Com iniciar la sessió?

Identificant-vos amb el nom d'usuari (número del carnet de la biblioteca) i la clau d'accés (la vostra data de naixement amb tots els dígits i tot seguit. Exemple.: 01061985).

Com finalitzar la sessió?

Penseu a tancar la vostra sessió sempre que marxeu abans que se us esgoti el temps. En cas contrari, la vostra sessió continua operativa.

I si vull imprimir?

Has de comprar una targeta al taulell amb la que pots fer 20 impressions. Aquesta targeta l'hauràs de posar a l'impressora per imprimir el que has enviat des de l'ordinador.

I si tinc algun problema amb l'ordinador?

Adreceu-vos als taulells d'informació.

Limitacions d'accés

Poden ser causes d’expulsió del servei i de limitació al seu accés, les següents situacions:

Fer un mal ús dels ordinadors.

Tenir un comportament inadequat en l’equipament d'aquest servei.

Utilitzar el nom i la clau d’accés d’un altre usuari o tenir pendent el retorn d’un document a alguna de les biblioteques municipals.

Es prohibeix l’accés a pàgines amb contingut inadequat (pornogràfic, xenòfob, nociu per als ordinadors, etc.).

Respecteu la privacitat dels altres usuaris.

Altres imatges: 
977 010 025

[email protected]