Ajuntament de Reus

Reprografia

Fotocòpies

A la biblioteca disposem d'una fotocopiadora en blanc i negre d'autoservei. Per poder fotocopiar cal comprar una tarja al taulell de la sala general (2€) que permet fer 20 còpies, d'acord amb els preus públics de l'Ajuntament.

Us recordem que cal respectar els drets d'autor segons la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Impressions

Els terminals d'Internet permeten la impressió de documents en blanc i negre. Per poder imprimir cal comprar una tarja al taulell de la sala general (2€) que permet fer 20 impressions.
977 010 025

[email protected]