logo Ajuntament de Reus

Repte: llegir en veu alta

Es tracta de triar un fragment que t'agradi d'alguna lectura que tinguis a ma, la llegegis en veu alta, l'enregistris (suggeriment whatsapp)* i l'adjuntis a aquest formulari.

*Demana ajuda per a que a través de l'aplicació whatsapp et gravin (solament àudio, no video) mentre llegeixes un fragment curtet. És molt fàcil descarregar el fitxer d'àudio que es genera a través de la pàgina whatsapp web que es pot obrir amb el navegador i vincular al telèfon. Un cop el fitxer a l'ordinador ja es pot adjuntar a aquest formulari.