Biblioteques Municipals de Reus

Programa pròleg any Gabriel Ferrater

Altres imatges: