logo Ajuntament de Reus

Préstec

Si vols prendre llibres, revistes i altres materials cap a casa, necessitaràs el carnet per fer ús del servei de préstec.

Vols fer-te el carnet? 

Demana a un adult que ompli el formulari de l'apartat "Tràmits".

Què puc agafar en préstec?

Pots treure en préstec per un període màxim de 30 dies:

  • 15 llibres (màxim 5 poden ser de la mateixa col·lecció)
  • 5 Cd
  • 5 Revistes (exceptuant les del mes corrent)
  • 5 dvd (màxim 2 d’animació i 1 d’imatge real)

Terminis i renovacions

Sempre pots tornar els teus llibres abans de la data indicada, però més tard, no. Si quan s'acosta la data de retorn, creus que necessitaràs més dies, pots fer una renovació per un període de 30 dies més, sempre que no estigui reservat per algun altre usuari.