logo Ajuntament de Reus

Fes-te el carnet

Per fer-te el carnet, necessitem que t'acompanyin els pares o tutors i que portin el seu DNI.

Si tu  tens DNI també cal que el portis. Al cap de dos dies podreu tornar amb el DNI a recollir-lo.

Aquest carnet, si en tens cura, et servirà per tota la vida!

Vols fer-te el carnet per internet? 

Demana a un adult que ompli el formulari de l'apartat "Tràmits".