logo Ajuntament de Reus

Accés a internet

Per fer ús d’internet als ordinadors de la sala has de portar el teu carnet i demanar hora al taulell. Les sessions tenen una durada màxima de 30 minuts i en pots fer una al dia.

Sempre que puguis, utilitza aquest servei al costat dels teus pares per tal que vetllin per la seguretat dels llocs per on navegues.

Puc imprimir?

Si vols imprimir, demana-ho al taulell. Les impressions són en blanc i negre i costen 0.10 €.

Wi-fi

Per accedir a la xarxa wi-fi municipal és imprescindible que portis el carnet d’identitat per tal que des del taulell et donem la contrassenya d’accés.