logo Ajuntament de Reus

Per a les famílies

És molt interessant que les famílies sigueu ben presents a la biblioteca i que acompanyeu els vostres fills en el seu camí lector.

És especilament important el vostre acompanyament en l'accés a internet perquè vetlleu per la seguretat dels llocs per on naveguen.

Seccions 

Algunes de les seccions de la sala infantil estan pensades especialment per vosaltres.

"El formiguer", espai dins el qual és imprescindible el triangle: bebè-llibre-adult.

Els llibres de la secció I PARES del formiguer sobre aspectes de salut i criança dels fills, però també reculls de jocs i animació a la lectura.

Els llibres de la secció I GUIES I VIATGES per ajudar-vos a planificar els viatges en família.

Els llibres de la secció I CONTES per animar-vos a fer lectures compartides.

Les revistes per mares, pares i mestres les trobareu dins ”El formiguer”:

  • Embarazo Sano

  • Guix Infantil

  • Ser Padres Hoy

  • Viure en Família

 Activitats

L’activitat Laboratori de llibre infantil està pensada per experimentar la lectura en família.