logo Ajuntament de Reus

Programa WelcomeBib

Dimecres, 10/08/2022 - Biblioteca Central Xavier Amorós

Les Biblioteques Municipals de Reus ens sumem al projecte #WelcomeBib Joves Migrats/des sols/es de les biblioteques públiques. Ahir vam fer l'entrega d'un lot de llibres a la Fundació Diagrama gràcies al suport del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els joves migrats sols/es que arriben a la nostra ciutat ja han tingut la possibilitat de fer una visita a la Biblioteca Central Xavier Amorós i fer-se el carnet.

WelcomeBIB és un projecte d’ inclusió i integració social impulsat pel Departament de Cultura, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Biblioteques de Barcelona que té per objectiu que les biblioteques públiques esdevinguin espais de benvinguda a la comunitat local i que disposin d’un marc d’actuació i de recursos per oferir serveis i facilitar la integració a través de la biblioteca pública de col·lectius que arriben a Catalunya.

Amb aquesta acció el Departament de Cultura de la Generalitat vol emfatitzar la rellevància de la participació en la vida cultural de la comunitat local com a eina d’acollida i inclusió de les persones nouvingudes a Catalunya com les famílies refugiades i els/les joves migrats/des sols/es que es troben en centres de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

La finalitat és donar a conèixer la biblioteca pública i els seus serveis, fomentar l’hàbit lector, augmentar l’interès per a l’aprenentatge, així com incrementar el vincle amb la comunitat local mitjançant amb les biblioteques públiques. 


 
Altres imatges: