Ajuntament de Reus

La Biblioteca Central Xavier Amorós present al EAR RAW’23 (Reus Architecture & Urban Design International Workshop)

Dimecres, 30/08/2023 - Biblioteca Central Xavier Amorós

L’Ajuntament de Reus i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili organitzen la segona edició del taller internacional de reflexió sobre àrees estratègiques per a la transformació de la ciutat. Sota el títol “the linked city”, l’EAR RAW’23 (Reus Architecture & Urban Design International Workshop) comptarà amb la participació d’alumnes i professors de les dues institucions organitzadores i de les universitats de Gènova, Zúrich, Barlet School de Londres i Brussel·les. Les sessions tindran lloc del 28 d’agost al 8 de setembre a Cal Massó, i el seu objectiu és establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament, la URV i les altres universitats europees.

El treball es fixarà a partir de tres principals temàtiques amb especial incidència en la ciutat contemporània: la ciutat accessible, la ciutat saludable i la ciutat del coneixement. Pel que fa al marc geogràfic, aquesta reflexió s’estructura sobre les diferents situacions urbanes que presenta l’eix de Reus nord-sud, entre l’Institut Pere Mata i l’Hospital Sant Joan i sota el lema “d’hospital a hospital, d’estació a estació”.

Dilluns 28 agost, matí 9:30 h. Acte Inicial de Benvinguda política i d'Universitat. Han confirmat assistència l'alcaldessa, regidora d'Urbanisme i Habitatge, gerent de SSTT, regidor de Salut i Esports, rector URV i director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus.

Dimarts 29 agost, tarda 16:30 h. Bloc 1. Ciutat i coneixement.
Ciutat i coneixement: Estratègies d'innovació i recerca. Posicionar Reus en els àmbits tecnològics, de nutrició, de salut i de sostenibilitat amb l'activació d'ecosistemes del municipi amb una integració global i posada en relació amb els recursos existents. Convertir la ciutat en un laboratori viu per a la innovació (de promoció, recerca i experimentació en infraestructures, productes o serveis), alineat amb els objectius de REUS HORITZÓ 32.
Gabriel Bosques (Ajuntament de Reus)
Carmen Andriani (DAD UniGE)

Dijous 31 agost, tarda 16:30 h. Bloc 2. Ciutat saludable i sostenible.
Ciutat saludable i sostenible: estratègies de resiliència. Promoure una ciutat en què la ciutadania tingui accés als actius en salut per poder dur a terme una vida saludable i en què la ciutadania disposi d'un suport emancipador per trencar el cicle de la pobresa, amb uns barris habitables, acollidors i segurs per a les diferents condicions i formes de viure, en una ciutat cohesionada, que és resilient a les inclemències de l'emergència climàtica i mediambiental, alhora que incorpora formes de combatre-la.
Cándido Alvarez (Ajuntament de Reus)
Jennifer Duyne-Barenstein (ETH Zurich)

Dilluns 4 de setembre, tarda 16:30 h. Bloc 3. Ciutat accessible.
Ciutat accessible: estratègies de mobilitat. Estudi i millora de les Infraestructures d'accessibilitat, per a un bé d'interès públic. L'Ajuntament de Reus té la voluntat de transformar el model de mobilitat urbana i interurbana de la ciutat, amb un ambiciós projecte de pacificació del trànsit, incorporant carrils bici o l'articulació dels espais públics com intercanviadors entre modes.
Marc Prades (Ajuntament de Reus)
Livia de Bethune (KU Leuven)

 

Les Biblioteques han prestat fons bibliogràfics sobre la temàtica de les ponències i per a que els alumnes participants puguin conèixer millor la ciutat de Reus.

977 010 025

[email protected]