logo Ajuntament de Reus

Exposicions sobre la igualtat de gènere a la Biblioteca Central Xavier Amorós

Dilluns, 15/05/2023 - Biblioteca Central Xavier Amorós

Fins a finals de mes, dins la programació On/Off,  podeu visitar a la sala central de la Biblioteca Central Xavier Amorós dues exposicions sobre la igualtat de gènere (ODS Agenda 2030):

-- Exposició fotogràfica dels drets humans de dones i infants de Mizque-Bolívia

  • Aquesta exposició  fotogràfica està duta a terme a Bolívia per les dones participants del projecte: “ Promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas del Municipio de Mizque-Bolivia, atendiendo al impacto de la pandemia COVID19 sobre la violencia en razón de género”, finançat per  la Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta exposició ens arriba a través de la Fundació Musol.

    Aquesta exposició es troba alineada amb l’ODS 5 ( igualtat de gènere i empoderament de dones i nenes) i l’ODS 15 ( promoure societats pacífiques, justes i inclusives) entre d’altres transversals.

    Les fotografies de l’exposició s’han dut a terme mitjançant la tècnica de la fotografia participativa (vinculada a la psicologia social) la qual pretén que les persones involucrades puguin identificar el caràcter creatiu de les comunitats tot orientant-se al canvi social, donat que busca l’empoderament i el desenvolupament de les poblacions amb les que es treballa a través del treball fotogràfic i la reflexió grupal, elements rellevants del seu entorn, distingint entre aspectes més y menys favorables. 

  • El dia 30 de maig a les 19:00 com a cloenda de l'exposició vindran des de Bolívia per fer la ponència: Mizquemantapacha jamuyku derechosniykuta (Venim des de Myzque per parlar dels nostres drets)

 
 

-- Exposició (re)gènere, un canvi de mirada. Dins el projecte "Invisibles, aquí hi cap tothom" de l'escola Prat de la Riba. L'alumnat de 6è s'ha centrat en la igualat de gènere (ODS5) en l'àmbit escolar i en l'entorn més proper. 

  • Inauguració: 16 de maig a les 16:30h a la Biblioteca Central Xavier Amorós

 

 

Vegeu la resta de la programació On/Off 

Altres imatges: