LECXIT

Adults que acompanyen als infants en la descoberta de la lectura (mentors). Un dia a la setmana una hora a les tardes.