logo Ajuntament de Reus

Hemeroteca

A la sala general podeu trobar diaris i revistes d'àmbit general o especialitzat.

Els diaris no es presten i s'han de consultar a la biblioteca. Cada dia trobareu a la sala els diaris del dia i els del dia anterior. Si voleu consultar diaris del mes anterior s'han de demanar al taulell.

Els diaris locals es guarden sempre i els podeu consultar a la sala de col·lecció local.

Subscripcions actuals:

 • Ara
 • Diari de Tarragona
 • L'Esportiu
 • Expansión
 • Mundo Deportivo

 

 • El País
 • El Periódico
 • Punt Avui
 • Sport
 • The Times
 • La Vanguardia 

Les revistes estan ordenades alfabèticament als expositors de la sala general. Queda exclòs de préstec el darrer número rebut a la biblioteca.

Els exemplars dels mesos precedents es troben a sala i es poden prestar segons les directrius de préstec de la biblioteca.

Alguns títols de revistes d'anys anteriors es guarden al magatzem. Demaneu-les al taulell.